אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 3בשרטוט נתון גרף הפונקציה . נתון כי: 

א. נתון כי:  והנקודה  נמצאת על גרף הפונקציה . שרטטו את גרף הפונקציה .

ב. נתון כי: , ונתון כי הנקודה (1, 0) נמצאת על גרף הפונקציה .

מצאו איזה גרף מבין הגרפים הנתונים בטבלה הבאה מתאים לגרף הפונקציה  . נמקו תשובתכם.

 

א

 ב

 ג

 ד


חזרו למדרגה 2, או למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.