אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 2ענו על השאלה הבאה:

בשרטוט נתון גרף הפונקציה  . לפונקציה יש אסימפטוטה:  

א. נתון כי:   

א1. חשבו את האינטגרל הבא:   .

א2. חשבו את האינטגרל הבא: .

ב.  נתון כי:    ונתון כי הנקודה (1- , 1) נמצאת על גרף הפונקציה , שרטטו את גרף הפונקציה . 


פתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.