אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


ענו על השאלה הבאה:

בשרטוט נתון גרף הפונקציה  . לפונקציה יש אסימפטוטות מקבילות לצירים:  , 

א. נתון כי:   

א1. חשבו את האינטגרל הבא:  .


א2. נתון כי הפונקציה  עוברת דרך הנקודה (0, 1). שרטטו את גרף הפונקציה .


ב. נתון כי: , ונתון כי הנקודה (0.65-, 1.73) נמצאת על גרף הפונקציה 

חשבו את .
פתרתם, חזרו לכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.