אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ב' -כרטיס מטרהבשרטוט נתון גרף הפונקציה  . נסמן את נקודות החיתוך של  עם הצירים: 

נקודת הקיצון:   

אסימפטוטות מקבילות לצירים: .

א. נתון כי:   

א1. חשבו את האינטגרל הבא:   .

א2. חשבו את האינטגרל הבא:  , נמקו תשובתכם.

א3. נתון כי הנקודה    נמצאת על גרף הפונקציה , שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  .

ב.  נסמן נקודה נוספת על גרף הפונקציה :   כך ש: .  

נתון כי:    

ב1. בטאו את האינטגרל הבא:  , האם ערך האינטגרל שמצאתם חיובי, שלילי או אפס? נמקו תשובתכם.

ב2. נתון כי הנקודה    נמצאת על גרף הפונקציה , שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . 


לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.