אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 2בשרטוט נתון גרף הפונקציה . 

הפונקציה  עוברת בנקודה (1-,0) ובנקודה (0.6-,1).

לגרף הפונקציה ולגרף הנגזרת אסימפטוטה אופקית   .


א. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה 


ב. 

מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה .

ג. סרטטו סקיצה כללית של הפונקציה .

ד. מצאו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה   ובין הישרים x = 0, x = 1.


פתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה

לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.