אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 1בשרטוט נתון גרף הפונקציה . 
הפונקציה  עוברת בראשית הצירים.

לגרף הפונקציה ולגרף הנגזרת אסימפטוטה אופקית   .


א1. שרטטו  את גרף הפונקציה   .

ב. נתון:   

ב1. מצאו מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה .

ב2. סרטטו שלוש סקיצות אפשריות לפונקציה: 


פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה
לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.