אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק א' - כרטיס מטרהבשרטוט נתון גרף הנגזרת . הפונקציה  מוגדרת לכל ,

לגרף הפונקציה ולגרף הנגזרת אסימפטוטה אופקית   .

הנקודה (0,4) נמצאת על גרף הפונקציה .

א1. שרטטו  סקיצה של גרף הפונקציה   .

א2. כמה נקודות חיתוך יש לפונקציה  עם ציר ה- ?

ב.  על גרף הפונקציה   נסמן: נקודת המקסימום    נקודת המינימום 

נגדיר    

ב1. שרטטו סקיצה כללית של גרף הפונקציה .

ב2. בטאו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה   לבין הישר , הישר    וציר ה-.

בכל סעיף פרטו ונמקו את תשובתכם.

  


לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.