מרכז מעגל החוסם משולש ומרכז מעגל החסום במשולש - תרגול נוסף - תרגיל רשות


במשולש ABC נתון כי:

O מרכז המעגל החוסם את משולש ABC,

M מרכז המעגל החסום במשולש ABC.

חשבו את אורכו של הקטע OM.

תוכלו לבדוק תשובתכם בישומון המצורף על ידי בניית המשולש.