מרכז מעגל החוסם משולש ומרכז מעגל החסום במשולש - כרטיס מטרה - מדרגה 3נתון משולש ABC שהוא שווה שוקיים (AB=AC),

BC = k, זווית הבסיס של המשולש היא .

הוא מרכז המעגל החוסם את משולש ABC,

M מרכז המעגל החסום במשולש ABC.

לפניכם שני מצבים שונים למיקום ההדדי של שני המרכזים, ביחס לקדקוד הראש של המשולש (A) וביחס למשולש. 

 מצב 1

 מצב 2

 מצב 3
 מצב 4

 מצב 5

  

מצאו עוד שלושה מצבים אפשריים. שרטטו שרטוט מתאים.

בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף. (שימו לב ניתן לגרור את קודקודי המשולש ולבדוק את ערכי הזווית α.)חיזרו ופתרו את השאלה במדרגה 2במדרגה 1 או בכרטיס המטרה.