מרכז מעגל החוסם משולש ומרכז מעגל החסום במשולש - כרטיס מטרה - מדרגה 1
נתון משולש ABC שהוא שווה שוקיים (AB=AC)

BC = k, זווית הבסיס של המשולש היא .

הוא מרכז המעגל החוסם את משולש ABC,

M מרכז המעגל החסום במשולש ABC, 

כך שנקודה M נמצאת בין נקודה A ו O 

ונקודה O נמצאת מחוץ למשולש (ראו שרטוט מצורף).


א. מהו התחום המתאים של זווית  ? נמקו תשובתכם.

בדקו תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. (שימו לב ניתן לגרור את קודקודי המשולש).

ב. בטאו את אורכו של הקטע OM בעזרת k  ו-   


פתרתם, חיזרו ופתרו את השאלה שבכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.