כרטיס מטרה - מדרגה 2 (תלמיד)


נתון: הקטעים AD,BE,CF הם גבהים במשולש חד זווית ABC.

הוכיחו: הגבהים במשולש ABC חוצים את זוויות המשולש DEF.

גלו: היכן נמצאת נקודת המפגש של חוצי הזוויות של המשולש שקודקודיו בעקבי הגבהים כאשר המשולש אינו חד-זווית?


הנחיה

פתרו את שלוש הבעיות הבאות:

בעיה 1:

בשרטוט נתון: הקטעים AD,BE,CF הם גבהים במשולש חד זווית ABC.

מצאו מרובעים ברי החסימה במעגל. האם מצאתם שישה כאלה?

היעזרו ביישומוןבעיה  2:

מצאו:

את כל הזוגות/שלשות של משולשים דומים באיור.

היעזרו ביישומון
בעיה 3:

הוכיחו:

הגבהים במשולש ABC חוצים את זוויות המשולש  DEF.

בידקו האם התכונות נשמרות גם במשולשים שאינם חדי זוויות.

היעזרו ביישומון לבדיקת משולשים אחרים.