כרטיס מטרה - מדרגה 1 (תלמיד)


נתון: הקטעים AD,BE,CF הם גבהים במשולש חד זווית ABC.

הוכיחו: הגבהים במשולש ABC חוצים את זוויות המשולש DEF.

גלו: היכן נמצאת נקודת המפגש של חוצי הזוויות של המשולש שקודקודיו בעקבי הגבהים כאשר המשולש אינו חד-זווית?


הנחיה

פתרו את שתי הבעיות הבאות:

בעיה 1:

בשרטוט נתון: הקטעים AD,BE,CF הם גבהים במשולש חד זווית ABC.

מצאו מרובעים ברי חסימה במעגל. כמה מצאתם?

היעזרו ביישומון
בעיה  2:

הוכיחו:

הגבהים במשולש ABC חוצים את זוויות המשולש  DEF.


 היעזרו ביישומון

בידקו האם התכונות נשמרות גם במשולשים שאינם חדי זוויות.

היעזרו ביישומון לבדיקת משולשים אחרים.