כרטיס מטרה - גבהים במשולש וחוצי זוויות (תלמיד)


נתון: הקטעים AD,BE,CF הם גבהים במשולש חד זווית ABC.

הוכיחו: הגבהים במשולש ABC חוצים את זוויות המשולש DEF.

גלו: היכן נמצאת נקודת המפגש של חוצי הזוויות של המשולש שקודקודיו בעקבי הגבהים כאשר המשולש אינו חד-זווית?