כרטיס יישום והרחבה 4 - מדרגה 3 (תלמיד) DELETE


ביישומון נתון גרף הפונקציה .

שרטטו סקיצות של הגרפים של הפונקציות הבאות:

א.    ב.    ג.  

(תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת היישומון המצורף)

הנחיות

א. שרטטו תחילה את גרף הפונקציה   ( את מה מכפילים פי (-2) ואיך זה מתבטא בגרף?)

   לאחר מכן שרטטו את גרף הפונקציה   (מה ההשפעה של -8   על גרף הפונקציה  ?)

ב. שרטטו תחילה את גרף הפונקציה   ולאחר מכן את גרף הפונקציה .

ג. שרטטו תחילה את גרף הפונקציה  ולאחר מכן את גרף הפונקציה .