כרטיס יישום והרחבה 4 - מדרגה 1 (תלמיד) DELETE


ביישומון נתון גרף הפונקציה .

שרטטו סקיצות של הגרפים של הפונקציות הבאות:

א.    ב.    ג.  

(תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת היישומון המצורף)