כרטיס יישום והרחבה 4 - מדרגה 2 (תלמיד) DELETE


ביישומון נתון גרף הפונקציה .

שרטטו סקיצות של הגרפים של הפונקציות הבאות:

א.    ב.    ג.  

(תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת היישומון המצורף)

הנחיה

תוכלו לשרטט כל אחד מהגרפים בשלבים, לפי הפעולות הנדרשות על הפונקציה, ובהתאם לסדר הפעולות.