כרטיס יישום 3 - מדרגה 3 (תלמיד) DELETE

 

לפניכם חמש משוואות, בהן מתוארות תכונות של פונקציות – משוואות שנכונות לכל x.

קבעו עבור כל תכונה/משוואה (א-ה) באילו מהגרפים 1-6 מתוארת פונקציה שמתאימה לה.

נמקו תשובתכם. (תיתכן משוואה שמתאים לה יותר מגרף אחד, ייתכן גרף מיותר).

א.    ב.     ג.      ד.      ה. 

 1

 2


 3

 4


 5


6הנחיה

היעזרו במסקנותיכם בכרטיסי הסיכום 1 ו-2 ,

בכל סעיף חישבו איזו תכונה צריכה להיות ל כדי שהמשוואה תהיה נכונה לכל X, ואיזה גרף מבין הגרפים הנתונים מקיים תכונה זו.

שימו לב לתכונות הבאות:                                                                     

- פונקציה חיובית לכל X                   -פונקציה שלילית לכל X

-פונקציה אי שלילית לכל X               - פונקציה אי חיובית לכל  X

- פונקציה סימטרית  ביחס לציר ה X   - פונקציה סימטרית  ביחס לציר ה