כרטיס יישום 3 - מדרגה 1 (תלמיד) DELETE


לפניכם חמש משוואות, בהן מתוארות תכונות של פונקציות – משוואות שנכונות לכל x.

קבעו עבור כל תכונה/משוואה (א-ה) באילו מהגרפים 1-6 מתוארת פונקציה שמתאימה לה.

נמקו תשובתכם. (תיתכן משוואה שמתאים לה יותר מגרף אחד, ייתכן גרף מיותר).

א.    ב.     ג.      ד.      ה. 

 1

 2


 3

 4


 5


6