שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 3


הפונקציות:  ,   (  פולינום)


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את: גרף הפונקציה  

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.    


  פונקציה 1

פונקציה 2

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(13.13-,1.53-)min
(1.53,1.13)max
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(3.08-,1.154)min
(1.154,3.08-)maxהנחיות (לפונקציה 1, כנ"ל לפונקציה 2)

לפניכם טבלת ערכים, בה מפורטים שיעורי נקודות על הגרף הנתון.

השלימו את הטבלה. סמנו את הנקודות המתקבלות עבור כל פונקציה במערכת הצירים, ועל-פי נקודות אלו שרטטו את הגרף המתאים (הקפידו לשרטט כל גרף בצבע שונה).

טבלה עבור גרף 1  (להורדה)


-3.25

5.58

 

-3

0

 

2-

12-

 

1.53-

13.13-

 

1-

12-

 

0

6-

 

1

0

 

1.53

1.13

 

2

0

 

3

12-

 

3.25

-17.58

 

 

טבלה עבור גרף 2  (להורדה)


-2.3

-2.967

 

- 2

0

 

1.15-

3.08

 

-1

3

 

0

0

 

1

3 -

 

1.15

3.08-

 

2

0

 

2.3

2.967