שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 2


הפונקציות:  ,   (  פולינום)


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את: גרף הפונקציה  

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.  


  פונקציה 1

פונקציה 2

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(13.13-,1.53-)min
(1.53,1.13)max
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(3.08-,1.154)min
(1.154,3.08-)maxהנחיות (לפונקציה 1, כנ"ל לפונקציה 2)

לצורך שרטוט הפונקציה, היעזרו בטבלת ערכים. קבעו נקודות כרצונכם, והעריכו את שיעוריהן במערכת הצירים הנתונה בשרטוט.

על פי הנקודות שרשמתם, שרטטו את הגרף המבוקש (הקפידו לשרטט כל גרף בצבע שונה).

שימו לב:  אילו נקודות על הפונקציה  כדאי לבחור? אילו נקודות יעזרו במיוחד לשרטוט הגרף המבוקש?


טבלה עבור כל אחת מהפונקציות  (להורדה)