שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1


הפונקציות:  ,   (  פולינום)


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את: גרף הפונקציה  

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.  


  פונקציה 1

פונקציה 2

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(13.13-,1.53-)min
(1.53,1.13)max
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(3.08-,1.154)min
(1.154,3.08-)maxהנחיות

סמנו נקודות משמעותיות לשרטוט הגרף של