שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 3


הפונקציות:  ,  ,   , (  פולינום)


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את: 

א1. גרף הפונקציה      א2.  גרף הפונקציה 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף למטה. 


פונקציה 1

  פונקציה 2

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(3.08- ,1.154)min
(3.08, 1.154-)max

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(13.13- ,1.53-)min
(1.13, 1.53)max

הנחיות

לפניכם טבלת ערכים, בה מפורטים שיעורי נקודות על הגרף הנתון.

השלימו את הטבלה. סמנו את הנקודות המתקבלות עבור כל פונקציה במערכת צירים, ועל-פי נקודות אלו שרטטו את הגרף המתאים (הקפידו לשרטט כל גרף בצבע שונה).

טבלה עבור גרף 1  (להורדה)-2.3

-2.967

 

 

- 2

0

 

 

1.15-

3.08

 

 

- 1

3

 

 

0

0

 

 

1

3 -

 

 

1.15

3.08-

 

 

2

0

 

 

2.3

2.967

 

 

 

טבלה עבור גרף 2  (להורדה)-3.25

5.58

 

 

-3

0

 

 

2-

12-

 

 

1.53-

13.13-

 

 

1-

12-

 

 

0

6-

 

 

1

0

 

 

1.53

1.13

 

 

2

0

 

 

3

12 -

 

 

3.25

-17.58