שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 2


הפונקציות:  ,  ,   , (  פולינום)


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את: 

א1. גרף הפונקציה      א2.  גרף הפונקציה 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף. 


פונקציה 1

  פונקציה 2

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(3.08- ,1.154)min
(3.08, 1.154-)max

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(13.13- ,1.53-)min
(1.13, 1.53)max
הנחיות

לצורך שרטוט כל אחת ההפונקציות, היעזרו בטבלת ערכים. קבעו נקודות כרצונכם, והעריכו את שיעוריהן במערכת הצירים הנתונה בשרטוט.

על פי הנקודות שרשמתם, שרטטו את הגרפים המבוקשים (הקפידו לשרטט כל גרף בצבע שונה)

שימו לב:  אילו נקודות על הפונקציה  כדאי לבחור? אילו נקודות יעזרו במיוחד לשרטוט הגרפים המבוקשים?


טבלה עבור כל אחת מהפונקציות  (להורדה)