שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 1


הפונקציות:  ,  ,    ,   (  פולינום)


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את:

א1. גרף הפונקציה      א2.  גרף הפונקציה 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף. 

פונקציה 1

  פונקציה 2

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(3.08- ,1.154)min
(3.08, 1.154-)max

 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
נקודות קיצון וסוגן
(13.13- ,1.53-)min
(1.13, 1.53)max
הנחיות

א1. סמנו נקודות משמעותיות לשרטוט הגרף של  .  

א2. סמנו נקודות משמעותיות  לשרטוט הגרף של  .