שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס סיכום ב' - מדרגה 1הסיקו מסקנות וסכמו:

 היא פונקציית פולינום כלשהו.


מצאו ותארו את הקשרים שמצאתם בין גרף הפונקציה   לבין גרף הפונקציה .

נמקו מדוע מתקיים כל אחד מהקשרים שמצאתם. 

הנחיה
תוכלו להיעזר ביישומון דינאמי לכרטיס מטרה ב' כדי לבדוק את הקשרים בין הפונקציות:  ,    עבור פונקציות רבות.