שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס סיכום א' - מדרגה 2 / מדרגה 3


הסיקו מסקנות וסכמו:

 היא פונקצית פולינום כלשהו.


א. מצאו ותארו את הקשרים שמצאתם בין גרף הפונקציה   לבין גרף הפונקציה .

נמקו מדוע מתקיים כל אחד מהקשרים שמצאתם.

ב. מצאו ותארו את הקשרים שמצאתם בין גרף הפונקציה   לבין גרף הפונקציה .

נמקו מדוע מתקיים כל אחד מהקשרים שמצאתם.הנחיות

בתשובותיכם תוכלו להיעזר במושגים הבאים (לא בהכרח בכולם)

נקודות אפס, נקודות קיצון וסוגן, תחומי עליה וירידה, תחומי חיוביות ושליליות, 

שיקוף בציר X, שיקוף בציר Y, פונקציה זוגית, פונקציה אי-זוגית, 

פונקציה חיובית, פונקציה שלילית, פונקציה אי-חיובית, פונקציה אי-שלילית.


תוכלו להיעזר ביישומון דינאמי לכרטיס מטרה א' כדי לבדוק את הקשרים בין הפונקציות:  ,  ,    עבור פונקציות רבות.