שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס סיכום א' - מדרגה 1


הסיקו מסקנות וסכמו:

 היא פונקצית פולינום כלשהו.


א. מצאו ותארו את הקשרים שמצאתם בין גרף הפונקציה   לבין גרף הפונקציה .

נמקו מדוע מתקיים כל אחד מהקשרים שמצאתם.

ב. מצאו ותארו את הקשרים שמצאתם בין גרף הפונקציה   לבין גרף הפונקציה .

נמקו מדוע מתקיים כל אחד מהקשרים שמצאתם.
 הנחיות
תוכלו להיעזר ביישומון דינאמי לכרטיס מטרה א' כדי לבדוק את הקשרים בין הפונקציות:  ,  ,    עבור פונקציות רבות.