שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס יישום ב' - מדרגה 3


לכל אחד מהגרפים הנתונים בשרטוטים למטה שרטטו באותה מערכת צירים את: 

בדקו תשובותיכם בעזרת היישומון המצורף.

פונקציה 1
  

  פונקציה 2
  
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(1-, 0), (0, 2), (0, 1), (0, 1-)

נקודות קיצון וסוגן

(1.42-, 0.44-), (0.2-, 1.69), (0, 1)
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(3, 0)

נקודות קיצון וסוגן

(2, 1), (3, 0), (2, 1-)הנחיות

היעזרו במסקנותיכם ובהנחיות שניתנו בכרטיס מטרה ב'
בחרו נקודות משמעותיות על גרף הפונקציה 
 ובדקו מה יהיה שיעורן בגרף הפונקציה על פי נקודות אלו שרטטו את גרף הפונקציה המבוקשת.


טבלה עבור כל אחת מהפונקציות  (להורדה)