שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס יישום ב' - מדרגה 2


לכל אחד מהגרפים הנתונים בשרטוטים למטה שרטטו באותה מערכת צירים את: 

בדקו תשובותיכם בעזרת היישומון המצורף.

פונקציה 1
  

  פונקציה 2
  
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(1-, 0), (0, 2), (0, 1), (0, 1-)

נקודות קיצון וסוגן

(1.42-, 0.44-), (0.2-, 1.69), (0, 1)
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(3, 0)

נקודות קיצון וסוגן

(2, 1), (3, 0), (2, 1-)הנחיות

היעזרו במסקנותיכם ובהנחיות שניתנו בכרטיס מטרה ב'. 

סמנו נקודות משמעותיות לשרטוט הגרף של 


טבלה עבור כל אחת מהפונקציות  (להורדה)