שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס יישום א' - מדרגה 3


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את:

א.1 גרף הפונקציה      א.2  גרף הפונקציה 

תוכלו לשרטט את הגרפים ולבדוק תשובותיכם בעזרת היישומון המצורף.

פונקציה 1
 

  פונקציה 2
 
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(1-, 0), (0, 2), (0, 1), (0, 1-)

נקודות קיצון וסוגן

(1.42-, 0.44-), (0.2-, 1.69), (0, 1)
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרה כל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(5-, 0)

נקודות קיצון וסוגן

(1-, 2), (6.06-, 0.5), (1-, 1-)הנחיות

היעזרו במסקנותיכם ובהנחיות שניתנו בכרטיס מטרה א' .

א1. בחרו נקודות משמעותיות על גרף הפונקציה   ובדקו מה יהיה שיעורן בגרף הפונקציה     ועל פי נקודות אלו שרטטו את גרף הפונקציה המבוקשת.

א2. בחרו נקודות משמעותיות על גרף הפונקציה   ובדקו מה יהיה שיעורן בגרף הפונקציה   ועל פי נקודות אלו שרטטו את גרף הפונקציה המבוקשת.


טבלה עבור כל אחת מהפונקציות  (להורדה)