שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - כרטיס יישום א' - מדרגה 1


לפניכם שני גרפים. שרטטו, עבור כל אחד מהם (במערכת הצירים שלו) את:

א.1 גרף הפונקציה      א.2  גרף הפונקציה 

תוכלו לשרטט את הגרפים ולבדוק תשובותיכם בעזרת היישומון המצורף.

פונקציה 1
 

  פונקציה 2
 
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(1-, 0), (0, 2), (0, 1), (0, 1-)

נקודות קיצון וסוגן

(1.42-, 0.44-), (0.2-, 1.69), (0, 1)
 
אפיון הפונקציה
תחום הגדרהכל X
נקודות חיתוך עם הצירים
(5-, 0)

נקודות קיצון וסוגן

(1-, 2), (6.06-, 0.5), (1-, 1-)
הנחיות

א1. סמנו נקודות משמעותיות לשרטוט הגרף של 

א2. סמנו נקודות משמעותיות  לשרטוט הגרף של  .