שיקופים וערך מוחלט של פונקציה חלק א' - מבנה המשימה