הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - כרטיס תרגול - לוטו פונקציה ונגזרת - מדרגה 1


בחנו את עצמכם: 

לפניכם זוגות של גרפים. בכל זוג גרף של פונקציה וגרף של פונקציית הנגזרת הראשונה שלה. 

קבעו, עבור כל זוג איזה גרף מתאים לפונקציה ואיזה מתאים לנגזרתה. נמקו קביעתכם.


גרף א

גרף ב

גרף ג

גרף ד

גרף ה

גרף ו

 הנחיות 

השתמשו ביישומון לכרטיס זה.

הציעו ביטוי מתאים לגרף פונקציה ובדקו באמצעות היישומון את גרף הנגזרת שבניתם במחברתכם עבורו.