הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה – המקרה של פולינום‏ ‏ - הדרכה לשימוש ביישומונים


הנחיות

בכל יישומון, המסך מחולק לשני חלקים: עליון ותחתון. בחלק העליון מופיע גרף של פונקציה, או מקום להקליד ביטוי, אשר לאחר הקלדתו, מופיע הגרף. 

על הגרף מסומנת נקודה ודרכה עובר משיק לגרף, וכן: מסגרת המכילה נקודות וסימני (+) ו (-). 
כאשר גוררים את הנקודה האדומה, המסומנת על הגרף, ניתן לראות כיצד נע איתה המשיק לגרף הפונקציה, וכך לחזות בשיפועיו המשתנים. 

כדי ליצור את גרף הנגזרת ניתן להשתמש ב"עיפרון"  של התוכנה (מופיע בחלונית השניה משמאל בראש היישומון), או לגרור נקודות שחורות אל מחוץ למסגרת המלבנית ("הקופסה") ולהניח אותן במקומות המתאימים, כחלקים של גרף הנגזרת. לאחר הנחת הנקודות ניתן להשתמש בחלק התחתון של המסך, המשמש לבדיקה. בלחיצה על ה"בדיקה" מתקבל משוב לביצוע. ניתן לתקן, או להתחיל מחדש, או לראות את התשובה שמספק היישומון.

החיצים מאפשרים לשנות את הגרף בתזוזות ימינה, שמאלה, מעלה ומטה, כדי לבחון השפעת התזוזות על גרף הנגזרת.

הלחצן "שנה פונקציה" (אם קיים) מאפשר מעבר בין הגרפים המופיעים בכרטיס.