הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - המקרה של פולינום - מבנה המשימה            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3