הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - ‏כרטיס מטרה - פולינומים מסוגים שונים - מדרגה 1


נתונים גרפים של שתי פונקציות:

פונקציה א

 פונקציה ב

 
שרטטו סקיצה לגרף הנגזרת, עבור פונקציה א', ועבור פונקציה ב'.

תנו דעתכם לתחומי החיוביות והשליליות של הנגזרת ולנקודות הקיצון שלה.

תוכלו להיעזר ביישומון לכרטיס זה.


בסיום, הסיקו מסקנות: 

(1) איפה (על גרף הפונקציה) לנגזרת יש נקודת קיצון? 

(2) במה מתאפיין גרף הפונקציה בתחום עליה של הנגזרת?

(3) במה מתאפיין גרף הפונקציה בתחום ירידה של הנגזרת?


אם הצלחתם לפתור את המשימה, חזרו לכרטיס המטרה. במידת הצורך, עברו למדרגה 2.


ביישומון, תוכלו להיעזר בכלי העפרון שבסרגל העליון, או בסימון נקודות מיוחדות בגרף הנגזרת.