הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - ‏כרטיס מטרה - פולינומים מסוגים שונים


לפניכם גרף של פונקציה :

 


מטרתכם: לשרטט סקיצה לגרף הנגזרת  , עבור הפונקציה הנתונה באיור:

תנו דעתכם לתחומי החיוביות והשליליות של הנגזרת ולנקודות הקיצון שלה.

תוכלו להיעזר ביישומון לכרטיס זה.


במידת הצורך, עברו למדרגה 1.

ביישומון, תוכלו להיעזר בכלי העפרון שבסרגל העליון, או בסימון נקודות מיוחדות בגרף הנגזרת.