הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - כרטיס תרגול - לוטו פונקציה ונגזרת - מדרגה 2 + מדרגה 3 (תרגול)


בחנו את עצמכם: 

לפניכם זוגות של גרפים. בכל זוג גרף של פונקציה וגרף של פונקציית הנגזרת הראשונה שלה. 

קבעו, עבור כל זוג איזה גרף מתאים לפונקציה ואיזה מתאים לנגזרתה. נמקו קביעתכם.


גרף א

גרף ב

גרף ג

גרף ד

גרף ה

גרף ו

 
הנחיות 

היעזרו במסקנותיכם למשימות הקודמות, 

או בנו ביישומון לכרטיס זה פונקציות דומות לאלה שמוצגות בגרפים. 

תוכלו לבחור, לצורך הבניה, פונקציות מהרשימה הבאה: