הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - כרטיס לוטו: פונקציה ונגזרתה (תרגול)


בחנו את עצמכם: 

לפניכם זוגות של גרפים. בכל זוג גרף של פונקציה וגרף של פונקציית הנגזרת הראשונה שלה. 

קבעו, עבור כל זוג איזה גרף מתאים לפונקציה ואיזה מתאים לנגזרתה. נמקו קביעתכם.


פונקציה א

פונקציה ב

 
 
פונקציה ג

פונקציה ד

 
 
פונקציה ה

פונקציה ו

 הנחיות 

השתמשו ביישומון לכרטיס זה.

הציעו ביטוי מתאים לגרף פונקציה ובדקו באמצעות היישומון את גרף הנגזרת שבניתם במחברתכם עבורו.