הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - המקרה של פולינום - מבנה המשימה (תרגול-טפסי משוב מתלמידים)            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3