הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה - המקרה של פולינום - מבנה המשימה DELETE