משולשים שווי צלעות מחוברים בקודקוד - כרטיס מטרה


לשני משולשים שווי צלעות OAB, ו-OCD יש נקודה משותפת אחת בלבד - הקדקוד O. הנקודות M ו-L הן אמצעי הצלעות AB ו-CD בהתאמה,

והנקודות K ו-N הן אמצעי הקטעים BD ו-AC בהתאמה (ראו שרטוט).

א. הוכיחו שהקטעים ML ו-KN מאונכים זה לזה.

ב. האם הקטעים יהיו מאונכים זה לזה כאשר המשולשים יהיו שווי שוקיים? באילו תנאים?

ג. האם יש זוגות נוספים של משולשים עבורם יתקבלו קטעים מאונכים? הסבירו תשובתכם.