הסתברות - מסקנות מהבעיה המקורית - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 3


התאימו "סיפור" (תהליך בחירה, או שאלה) לכל אחד מהחישובים הבאים:


א.

ב.

ג.

ד.הנחיה

בדומה לכרטיס עזר 2, תוכלו להיעזר בשאלות שנשאלו בכרטיס מטרה א'. הוסיפו עליהן שאלות דומות.

פרשו לעצמכם את התפקיד לכל גורם ומחובר בכל אחד מהחישובים.

לאחר שתתאימו "סיפור" לכל חישוב, חיזרו אל תשובותיכם לשאלות שבכרטיס מטרה א' ובידקו אותן שנית.