הסתברות - מסקנות מהבעיה המקורית - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 2


התאימו "סיפור" (תהליך בחירה, או שאלה) לכל אחד מהחישובים הבאים:

א.


ב.


ג.


ד.
הנחיה

תוכלו להיעזר בשאלות שנשאלו בכרטיס מטרה א'.

פרשו לעצמכם את התפקיד לכל גורם ומחובר בכל אחד מהחישובים.

לאחר שתתאימו "סיפור" לכל חישוב, חיזרו אל תשובותיכם לשאלות שבכרטיס מטרה א' ובידקו אותן שנית.