הסתברות - בחירה של מטבעות - כרטיס עזר 2 - מסקנות מהבעיה המצומצמת - מדרגה 3


התאימו "סיפור" (או שאלה) לכל אחד מהחישובים הבאים. היעזרו ב"סיפורים" ובשאלות שבכרטיס עזר 1 והוסיפו עליהן:


1.


2.


3. 4.


5.


6.הנחיה
תוכלו להיעזר בשאלות שבכרטיסים קודמים ולהוסיף עליהן, למשל:

(1) מהי ההסתברות שלאחר בחירת שק כלשהו נבחר מטבע כסף אחד בדיוק?

(2) מהי ההסתברות שלאחר בחירת שק כלשהו נבחר לפחות מטבע כסף אחד?

(3) מהי ההסתברות שמבין המטבעות בכל השקים (ללא בחירת שק אחד ממנו הוצאו כולם) נבחר מטבע זהב אחד בדיוק?

(4) ידוע שבסיום בחירת מטבעות מכל השקים (ללא בחירת שק אחד ממנו הוצאו כולם) הוצא מטבע זהב אחד בדיוק. מהי ההסתברות שהוא הוצא מהשק האדום?

בנו שאלות דומות שיתאימו לחישובים שלעיל.


בסיום העבודה על כרטיס זה, חיזרו לשאלות בכרטיס מטרה א'.