הסתברות - בחירה של מטבעות - כרטיס עזר 2 - מסקנות מהבעיה המצומצמת - מדרגה 2


התאימו "סיפור" (או שאלה) לכל אחד מהחישובים הבאים. היעזרו ב"סיפורים" ובשאלות שבכרטיס עזר 1 והוסיפו עליהן:


1.


2.


3.


4.


5.


6.


נסו לתת משמעות לכל אחד מהגורמים במכפלות ולכל מחובר. 

בסיום העבודה על כרטיס זה חיזרו לכרטיס מטרה א'.