הסתברות - בוחרים מטבעות מתוך שקים - כרטיס מטרה - מדרגה 3


בשלושה שקים, ירוק, אדום וכחול, מלאים בהרבה מאד מטבעות יש מטבעות זהב ומטבעות כסף.

כמות המטבעות אשר בשק האדום זהה לכמות המטבעות שבשקים האחרים – הירוק והכחול.

בשק הירוק יש 10% מטבעות זהב, השאר הם מטבעות כסף.

בשק האדום יש 18% מטבעות זהב, השאר הם מטבעות כסף.

בשק הכחול יש 20% מטבעות זהב, השאר הם מטבעות כסף.

בוחרים שלושה מטבעות.

התאימו בין השאלות לתשובות: 

 (1) תחילה בוחרים שק, ולאחר מכן בוחרים שלושה מטבעות מאותו השק, מה ההסתברות לבחור שלושה מטבעות זהב מהשק הירוק?
 (א)  
 (2) תחילה בוחרים שק, ולאחר מכן בוחרים שלושה מטבעות מאותו השק,מה ההסתברות לבחור מטבע זהב אחד בדיוק מהשק האדום?

 
  (ב)  
 (3) תחילה בוחרים שק, ולאחר מכן בוחרים שלושה מטבעות מאותו השק,מה ההסתברות לבחור שלושה מטבעות כסף מהשק הכחול?

 
 (ג)  
 (4) תחילה בוחרים שק, ולאחר מכן בוחרים שלושה מטבעות מאותו השק,מה ההסתברות לבחור לפחות מטבע זהב אחת מהשק הכחול?


  (ד)  
 (5) בוחרים שלושה מטבעות לאו דווקא משק אחד. מה ההסתברות שמכל המטבעות בשלושת השקים נבחרו שלושה מטבעות כסף?  
 (ה)  
 (6) בוחרים שלושה מטבעות לאו דווקא משק אחד. ידוע שנבחרו בדיוק שלושה מטבעות כסף. מהי ההסתברות שהם נבחרו מהשק הכחול? 
  (ו)  
  
  (ז)  

חיזרו למדרגה 2, או למדרגה 1, או לכרטיס המטרה.