הסתברות - בוחרים מטבעות מתוך שקים - כרטיס מטרה - מדרגה 2


ענו על השאלות הבאות:

שאלה 1:
בשק ירוק המלא בהרבה מאוד מטבעות יש 10% מטבעות זהב והשאר מטבעות כסף. 

בוחרים שלושה מטבעות מאותו השק.

(1) מהי ההסתברות לבחור שלושה מטבעות זהב?

(2) מהי ההסתברות לבחור בדיוק מטבע זהב אחד?

(3) מהי ההסתברות לבחור לפחות מטבע זהב אחד?


שאלה 2:
בשלושה שקים, ירוק, אדום וכחול, מלאים בהרבה מאד מטבעות, יש מטבעות זהב ומטבעות כסף. 

כמות המטבעות אשר בשק האדום זהה לכמות המטבעות שבשקים האחרים – הירוק והכחול.


בשק הירוק יש 10% מטבעות זהב, השאר הם מטבעות כסף.

בשק האדום יש 18% מטבעות זהב, השאר הם מטבעות כסף.

בשק הכחול יש 20% מטבעות זהב, השאר הם מטבעות כסף.


א. בוחרים שלושה מטבעות זהב. מה ההסתברות שנבחרו מהשק הירוק?

ב. בוחרים שלושה מטבעות לאו דוקא משק אחד. מה ההסתברות שמכל המטבעות בשלושת השקים, נבחרו שלושה מטבעות זהב?

ג. ידוע כי נבחרו שלושה מטבעות זהב. מה ההסתברות ששלושתם נבחרו מהשק הירוק?


פתרתם? חיזרו למדרגה 1, או לכרטיס המטרה.
לא פתרתם? עיברו למדרגה 3.