הסתברות - בוחרים מטבעות מתוך שקים - מבנה המשימה


            מדרגה 1

            מדרגה 2

            - מדרגה 3