זווית בין שני מישורים - מדרגה 1 (תלמיד) DELETE


בעיה ראשונה

נתונה קובייה , מקצוע הקוביה שווה ל-a.

א. זהו את הזווית בין מישור  לבין מישור נמקו תשובתכם בדרכים שונות.

ב. חשבו את הזווית בין מישור  לבין מישור   לפחות בשתי דרכים שונות.
בעיה שנייה

נתונה תיבה  .

א. זהו את הזווית בין מישור  לבין מישור נמקו תשובתכם.

ב. נתונים נוספים:  

חשבו את הזווית בין מישור  לבין מישור  בדרכים שונות.

ג. השוו בין תהליך הפתרון  של בעיה ראשונה לבין תהליך הפתרון של בעיה שנייה - במה התהליכים דומים ובמה הם שונים.